Kurser

Ny Bildterapiutbildning – Grundkurs

Start i April 2019 i Ovanmyra 17 km norr om Rättvik

Bildterapi

Utbildningen består av fem kurstillfällen torsdag eftermiddag – söndag eftermiddag utspritt med jämna mellanrum under ca 15 månader. Ett visst arbete mellan kurstillfällena ingår för att ta del av kurslitteraturen och skriva till mig om Din egen inre process i Ditt Bildskapande. Varje kurstillfälle har ett tema : Sagor som Snödrottningen av H.C. Anderssen, Rörelser som dans, Osho-meditationer och kroppsbalanserande övningar inspirerade av Jaques Dropsy, Sista kvinnan från Uhr med tankar kring manligt och kvinnligt, Meditation med Zen i centrum och Energimedicin med Eldmeditationer mm.

Mitt arbetssätt vilar på Jungiansk grund och jag är själv utbildad i Bildterapi under åren 1987 till 1993 hos Janet  Svennson ( numera Haapar), som utvecklat  Alma-metoden. Jag kommer att föreslå viss kurslitteratur, men Dina egna erfarenheter av Ditt Bildterapeutiska  måleri och studerandet av Din egen inre process i Dina bilder och förståelsen av vad Du där bearbetar  och får insikt om är huvudsaken i denna Grundkurs i Bildterapi.

Pris 7.000:- för torsdag – söndag för kurs, material, kost och logi per kurstillfälle. (  =  35.000:- totalt för hela utbildningens fem tillfällen.). Max fem kursdeltagare i gruppen.

Du som är intresserad av denna utbildning skall skriva ett brev till mig och berätta om Dig själv. Hur gammal Du är och vad Du ägnat Dig åt tidigare i Livet . Om Du just nu är verksam inom ett yrke, där Du kommer att kunna använda Dig av Bildterapin på något sätt.  Berätta gärna varför Du väljer att fördjupa Dig i Bildterapi och hur Du tänker att Du skall använda Dig av dessa kunskaper privat  och/ eller inom Ditt yrkesliv.

För mer information, kontakta Karin Szabó tel. 070-6286362

 

Bildterapi och Zen-meditation

Stiftelsen Bergets Meditationsgård i Rättvik
21-24 Mars 2019,  2-5 Maj 2019 och 19 – 22 September  2019

Målning

Meditationspass, avspännings- och visualiseringsövningar inför målarpassen, måleri utifrån inre bilder och samtal om bildskapandet både individuellt och i grupp. Kursen avslutas med en processanalys av var och ens samtliga bilder.

Som grund för vårt Bildterapeutiska arbete ligger C.G. Jungs tankar om det omedvetna och vår intuitiva skaparkraft.

Meditationen är inspirerad av Za-zen och kristen djupmeditation i Mäster Eckharts anda.

Kursdeltagarnas antal är begränsat till max 8 personer. Om du vill anmäla dig till kursen ska du fylla i et formulär för attt underlätta vårt arbete.

Anmälan till Stiftelsen Berget info@berget.se eller 0248 -797170

För mer information, kontakta Karin Szabó tel. 070-6286362

 

Thai Chi och Zen-meditation

Stiftelsen Bergets Meditationsgård, Rättvik
31 Januari-3 Februari 2019 samt 5 – 8 September 2019

Kursen är en introduktion i Thai Chi, en mjuk rörelseform som frigör energi och kraft. I kursen ingår två timmars zenmeditation varje dag och före varje Thai Chi pass är det avspänning med kroppsbalansering.

Kursledaren István Szabó har varit elev hos Jaques Dropsy under ca 20 år. Jaques Dropsy utformade övningar som lade grunden till basal kroppskännedom i Sverige. István är elev till Knud Jörgen Holck och har utövat thai chi och zenmeditation under mer än 30 år.

Anmälan till Stiftelsen Berget info@berget.se eller 0248 -797170

För mer information, kontakta Karin Szabó tel. 070-6286362

 

 

Kommentarer inaktiverade.